Categorie 2

Bijzondere informatievoorwaarden

U baat een publiek toegankelijk etablissement uit en u wenst versterkt geluid te verspreiden tot een niveau van 95 dB(A) en 110 dB(C), berekend op een duur van 15 minuten. De wet verplicht u om het publiek te informeren dat het zich in een lawaaierige geluidsomgeving bevindt en het risico loopt op een tijdelijke of blijvende aantasting van het gehoor. U moet:

niveau sonore catégorie 2

XL2

Installeer een toestel in elke zaal of bij elk podium dat versterkt geluid verspreidt.

Zorg ervoor dat het publiek de geluidsniveaus op het scherm van elk toestel kan lezen, ongeacht de verlichting in het etablissement.

Informeer het publiek over de weergave van de geluidsniveaus.

Verzeker u ervan dat de microfoon van elk toestel:

 • zó geplaatst is dat de meting representatief is voor het geluidsniveau waaraan het publiek wordt blootgesteld;
 • in het midden van de zaal wordt geplaatst, tussen het publiek en de belangrijkste luidsprekers (bijvoorbeeld bij de mengtafel);
 • bij zijn installatie en daarna jaarlijks wordt geijkt;
 • op een hoogte tussen 1,20 m en 5 m boven de vloer wordt geplaatst;
 • indien mogelijk op een afstand van minimaal 1 m van de zijwanden, het plafond en alle luidsprekers wordt geplaatst;
 • uitgerust is met een gepaste bescherming tegen beschadiging door vocht, rook, de in de zaal aanwezige mensen, enz.;
 • buiten het bereik van het publiek blijft;
 • toegankelijk is voor de inspecteurs (zie woordenlijst) en voor de politiediensten.

Bij een controle van uw etablissement moet u de bewijzen van de ijking ter beschikking stellen van de inspecteurs en de politiediensten.

Zorg ervoor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het versterkte geluid steeds toegang heeft tot de in de zaal of zalen verspreide geluidsniveaus.

Zorg ervoor dat elk toestel gemakkelijk toegankelijk is voor de inspecteurs en voor de politiediensten.

Zorg ervoor dat het toestel de volgende technische kenmerken bezit:

 • De meetketen van elk toestel is ten minste van klasse 2 volgens de specificaties van de CEI 61672-1-norm.
 • Het scherm van elk toestel toont de drie volgende geluidsniveaus:
  • directe geluidsniveau in dB(A) (LAeq,1s)
  • niveau LAeq 15 minuten, glijdend
  • niveau LCeq 15 minuten, glijdend
 • Elk toestel heeft een lineair dynamisch gamma voor geluidsmetingen van minimaal 60 dB. De bovengrens van dit gamma moet correct worden gekozen om elke oververzadiging of overload te vermijden.
 • Het toestel is compatibel met verschillende IoT-platformen of met API's.

Als uw etablissement na middernacht versterkt geluid verspreidt, moet u een registreertoestel met display plaatsen (hierna toestel genoemd) dat naast de bovenvermelde voorschriften de geluidsniveau registreert en de geschiedenis bijhoudt.

Regel elk toestel zodanig dat het de volgende geluidsniveaus registreert:

 • geluidsniveau LAeq,1s
 • geluidsniveau; LCeq,1s
 • niveau LAeq 15 minuten, glijdend
 • niveau LCeq 15 minuten, glijdend

Regel elk toestel voor de registratie van de geluidsniveaus:

 • gedurende ten minste 60 minuten;
 • zodra de verspreiding van versterkt geluid begint;
 • tijdens de volledige periode waarin publiek aanwezig is;
 • tot de geluidsverspreiding volledig stopt of het publiek niet langer aanwezig is.

Bewaar alle registraties van de geluidsniveaus gedurende 30 dagen.

De opgeslagen gegevens moeten kunnen worden overgezet naar een gestructureerd courant informaticaformaat (txt, csv, xls...) waarin het staartur van elke periode van verspreiding van versterkt geluid is aangegeven.

Zorg ervoor dat het toestel is voorzien van een systeem dat elke wijziging van de geregistreerde gegevens belet of dat pogingen tot wijziging signaleert.