Categorie 1

Geen bijzondere voorwaarden

U baat een publiek toegankelijk etablissement uit en u wenst versterkt geluid te verspreiden tot een niveau van 85 dB(A), berekend op een duur van 15 minuten. U kunt het publiek informeren dat uw etablissement aan zijn vraag naar muziek voldoet maar ook zijn gezonheid beschermt.

85db